មន្ត្រីទំនាក់ទំនងអតិថិជនតាមទូរស័ព្ទ (Call Center Officer)

Campany MAXIMA MICROFINANCE PLC
Website http://www.maxima.com.kh
Phone 023214240 / 0966477073
Adress ផ្ទះលេខ២១AB ផ្លូវ២៧១ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

Level High School Term Full Time
Hiring 1 Sex Male
Salary ($) Negotiable Age 18-35
Type Contract/Temp Location phnom penh
Job Category Banking & Finance Job Views 432
Publish date 04-Feb-2021 Close Date 31-Mar-2021

- ឆ្លើយសំនួរអំពីការទូទាត់ប្រាក់ ផលិតផលនិងសេវាកម្មដល់អតិថិជន
- ខលទៅអតិថិជនបង់ប្រាក់យឺតដើម្បីផ្តល់ដំណឹងអំពីការបង់ប្រាក់របស់គាត់
- តាមដានការបង់ប្រាក់យឺតរបស់អតិថិជននិងខលទៅរំលឹកពួកគាត់
- ខលទៅអតិថិជនដើម្បីប្រាប់អំពីព័ត៍មានឥណទានដែលយើងមិនបានអនុម័ត
- ខលទៅអតិថិជនប្រាប់អំពីការបើកប្រាក់
- ធ្វើការណាត់ជួបជាមួយអតិថិជនបង់សងប្រាក់យឺតដើម្បីអោយមន្ត្រីតំបន់ប្រតិបត្តិការចុះជួប
- ពិនិត្យមើលនិងតាមដានគណនីបង់ប្រាក់យឺតរបស់អតិថិជន
- ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអំពីអតិថិជនដែលបង់យឺតទៅអោយមន្ត្រីសម្របសម្រួលតំបន់ប្រតិបត្តិការ
- ការងារផ្សេងៗទៀតនិងត្រូវចាត់តាំងដោយអ្នកគ្រប់គ្រង

- ត្រូវមានមានអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ៣៥ ឆ្នាំ
- ត្រូវមានចំណេះដឹងទូទៅយ៉ាងហោចណាស់ត្រូវបានបញ្ចប់ថ្នាក់ទី១២ និងមានអទិភាពសម្រាប់សិស្សនិស្សិតដែលកំពុងសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញគ្រប់គ្រង ទីផ្សារ និងជំនាញធនាគារហិរញ្ញវត្ថុ
- ត្រូវមានបទពិសោធន៏ការងារទាក់ទងនឹងការប្រាស្រ័យទាក់ទងអតិថិជន (ឧទាហរណ៍ ទាក់ទងនិងការលក់ឬទំនាក់ទំនងអតិថិជននិងដោះស្រាយបញ្ហា)
- ផ្តល់អាទិភាពចំពោះបេក្ខជន-បេក្ខនារី ដែល មានបទពិសោធន៏ការងារផ្នែកបំរើអតិថិជនក្នុងវិស័យធនាគារឬហិរញ្ញវត្ថុ
- បង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់និងការជឿទុកចិត្តប្រកបដោយសីលធម៌ខ្ពស់
- ត្រូវមានសមត្ថភាពធ្វើការដោយឯករាជ្យដោយខ្លួនឯង។
- ត្រូវចេះភាសាខ្មែរ យ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ និងភាសាអង់គ្លេស ដែលអាចអានស្តាប់ និងសរសេរបានខ្លះៗ
- មានការប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អ អត្តចរិកស្លូតបូត ស្មោះត្រង់ និងមានភាពអត់ធ្មត់នឹងការងារ

Applicants who meet above requirements should send a cover letter, resume or CV, and supporting document attention to any of the following address:
Address: #21AB, street 271, Sangkat Phsar Doeum Thkov, Khan Chamkarmon, Phnom Penh.
Email: jobs@maxima.com.kh or head.hr@maxima.com.kh
Phone: 023 214 240 / 016 35 55 25 / 017 49 72 05;
Website: www.maxima.com.kh

Name Recruitment Team
Phone 016 35 55 25 / 017 49 72 05 / 096 647 7073
E-mail head.hr@maxima.com.kh

Send this offer to a friend

Jobpending

Top Jobs

 All users who looking for job now.

Featured Free