ផ្នែកលក់ដុំ

Campany KT Express Logistic Co., Ltd
Website
Phone 015 55 00 38/070 706 709
Adress No.516, St.No.2, Sangkat Chak Angre Ler, Khan Mean Chey, Phnom Penh

Level High School Term Full Time
Hiring 5 Sex Male
Salary ($) Age 18 ដល់ 40 ឆ្នាំ
Type Permanent Location phnom penh
Job Category Sales Job Views 187
Publish date 06-Nov-2020 Close Date 06-Dec-2020

ពិពណ៌នា

• រៀបចំដឹកជញ្ជូនផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនតាមគោលដៅ
• បង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនក្នុងការលក់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន
• រាប់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនអោយបានត្រឹមត្រូវមុននឹងដឹកទៅគោលដៅ
• មានភាពវៃឆ្លាតក្នុងការលក់ និងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន
• ប្តេជ្ញាសម្រេចគោលដៅលក់ ដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុន
• ប្រមូលលុយពីការលក់អោយបានច្បាស់លាស់
• ជួយដល់ភារកិច្ចផ្សេងៗដែលត្រូវបានស្នើរដោយថ្នាក់ដឹកនាំ។

តម្រូវការ
• ត្រូវមានអាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំ ឡើងទៅ
• ត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់ និង អាកប្បកិរិយាល្អ
• កំរិតវប្បធ៌មមិនទាមទារ (ចេះអាន និងសរសេរ ជាភាសាខ្មែរ)
• ស្លូតបូត រួសរាយរាក់ទាក់ ទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន
• មិនទាមទារបទពិសោធន៍

ទំនាក់ទំនង៖ ផ្នែកធនធានមនុស្ស
លេខទូរស័ព្ទ៖ 015 550 038 | 070 706 709
អ៊ីម៊ែល៖ recruitment@ktexpress.com.kh
អាសយដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ៥១៦ ផ្លូវជាតិលេខ២ សង្កាត់ចាក់អង្រែលើ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ។

Name KT Express Logistic Co., LTD
Phone 015 55 00 38/070 706 709
E-mail recruitment@ktexpress.com.kh

Send this offer to a friend

Jobpending

Top Jobs

 All users who looking for job now.