អ្នកបើកបរ

Campany Hattha Bank Plc
Website http://www.hatthabonk.com
Phone 069222800/086354354
Adress building#606/St.271/Sansam Kosal 3 village/Boeng Tumpun 1 Sangkat/Mean Chey Khan/Phnom Penh Capital

Level High School Term Full Time
Hiring 2 Sex Unlimited
Salary ($) Negotiable Age 18
Type Permanent Location phnom penh
Job Category Accountancy Job Views 514
Publish date 18-Jan-2021 Close Date 29-Jan-2021

Closing Date: 29/01/2021

Location: Head Office, Phnom Penh


- បើកបរជូនបុគ្គលិក ឬភ្ញៀវតាមការចាត់ចែងរបស់ថ្នាក់គ្រប់គ្រង។
- ធានាសុវត្ថិភាពលើការបើកបរ និងអ្នកដំណើរ។
- ថែរក្សាភាពគង់វង្ស និងគុណភាពរថយន្ត។
- រៀបចំយានជំនិះតាមសំណើ។
- សម្របសម្រួលកិច្ចការរផ្សេងៗទៀតតាមការចាត់តាំងរបស់ថ្នាក់គ្រប់គ្រង។

- មានសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឡើងទៅ។
- មានបទពិសោធន៍ក្នុងការបើកបរ។
- មានជំនាញក្នុងការថែទាំគ្រឿងម៉ាស៊ីន ។
- មានអត្តចរិកល្អ មានភាពស្មោះត្រង់ ម៉ឺងម៉ាត់ សុភាពរាបសារ និងមានឆន្ទៈក្នុងការបំពេញការងារ។
- ចេះនិយាយ និងសរសេរភាសាអង់គ្លេស (កាន់តែប្រសើរ)។
- មានប័ណ្ណបើកបរ (ស្របច្បាប់ និងមានសុពល)។


How to Apply
- Email: career@hatthabank.com
- Submit to our nearest branch

Name Hattha Bank Plc
Phone 069222800
E-mail career@hatthabank.com

Send this offer to a friend

Jobpending

Top Jobs

 All users who looking for job now.