ប្រធានផ្នែកលក់​

Campany Hattha Bank Plc
Website http://www.hatthabonk.com
Phone 069222800/086354354
Adress building#606/St.271/Sansam Kosal 3 village/Boeng Tumpun 1 Sangkat/Mean Chey Khan/Phnom Penh Capital

Level Bachelor of Science Term Full Time
Hiring 2 Sex Unlimited
Salary ($) Negotiable Age 18
Type Permanent Location phnom penh
Job Category Sales Job Views 415
Publish date 18-Jan-2021 Close Date 28-Jan-2021

Closing Date: 28/01/2021

Location: - សាខាស្រុកអង្គស្នូល-ឃុំបែកចាន - ០១ នាក់ - សាខាខណ្ឌទួលគោក-សង្កាត់ទឹកល្អក់ទី៣ - ០១ នាក់


- ទទួលខុសត្រូវលក់ផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់ធនាគារ ហត្ថា។
- រក្សាទំនាក់ទំនង គ្រប់គ្រង និងផ្តល់សេវាកម្មដ៏ល្អបំផុតដល់អតិថិជន។
- ជម្រុញ បង្កើនផ្នែកលក់ និងទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មសាខា ឲ្យទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរ។
- ផ្តល់វគ្គហ្វឹកហ្វឺន និងរៀបចំផែនការដល់មន្រ្តីស្ថិតក្នុងផ្នែកលក់។
- សម្របសម្រួល ដោះស្រាយបញ្ហា និងឆ្លើយតបមតិរិះគន់របស់អតិថិជន។
- បំពេញកិច្ចការងារផ្សេងៗទៀតតាមការចាត់ចែងរបស់ថ្នាក់គ្រប់គ្រង។

- បរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកគ្រប់គ្រង, ហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារ, គណនេយ្យ ឬសញ្ញាបត្រដែលមានតំលៃស្មើ។
- មានបទពិសោធន៍ផ្នែកលក់ទូទៅយ៉ាងតិច ០១ឆ្នាំឡើងទៅ។
- មានចំនេះដឹងផ្នែកផ្តល់សេវាកម្មអតិថិជន វិភាគទីផ្សារ និងមានការប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អ។
- មានសមត្ថភាពផ្នែកភាសាអង់គ្លេសទាំងការនិយាយ និងសរសេរ។
- មានសមត្ថភាពផ្នែកកុំព្យូទ័រលើកម្មវិធី Ms. Word, Ms. Excel, Internet & Email។
- មានឆន្ទៈបម្រើការងារនៅតាមមូលដ្ឋាន។

How to Apply
- Email: career@hatthabank.com
- Submit to our nearest branch

Name Hattha Bank Plc
Phone 069222800
E-mail career@hatthabank.com

Send this offer to a friend

Jobpending

Top Jobs

 All users who looking for job now.