បុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្ត (ចំនួន 08 នាក់)

Campany MAXIMA MICROFINANCE PLC
Website http://www.maxima.com.kh
Phone 023214240 / 0966477073
Adress ផ្ទះលេខ២១AB ផ្លូវ២៧១ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

Level Bachelor Degree Term Full Time
Hiring 8 Sex Male
Salary ($) $100 - $200 Age 20 - 30
Type Contract/Temp Location phnom penh
Job Category Banking & Finance Job Views 1314
Publish date 13-Aug-2020 Close Date 29-Jan-2021

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្ត
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ភីអិលស៊ី ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ២០០០ ហើយទទួលអាជ្ញាបណ្ណមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុពី ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មផ្តល់ប្រាក់កម្ចីជូនប្រជាជនខ្មែរ។ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ត្រូវការជ្រើសរើស បុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្ត ចំនួន១០រូប ដើម្បី ចុះប្រមូលព័ត៌មានទីផ្សារ នៅតាមបណ្តាខេត្តមួយចំនួន។

ភារកិច្ចចំបងនិងកិច្ចការទទួលខុសត្រូវ
១. ប្រមូលព័ត៌មានទីផ្សារតាមរយៈការសម្ភាសន៍អតិថិជនសក្តានុពល
២. ប្រមូលស្ថិតិប្រជាជនតាមតំបន់
៣. រៀបចំទិន្នន័យដែលបានប្រមូល

លក្ខណៈសម្បត្តិចាំបាច់ដែលត្រូវមានៈ
១. មានសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិឬកំពុងសិក្សាឆ្នាំទី១ ទី២ ទី៣ ឬទី៤ ឬទើបបានបញ្ចប់ការសិក្សា(មិនទាន់មានការងារ)
២. មានអត្តចរិកស្លូតបូត ស្មោះត្រង់ រួសរាយ និងព្យាយាមក្នុងការងារ
៣. មានចំណង់ចំណូលចិត្តធ្វើការក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។
៤. ផ្តល់អាទិភាព​សម្រាប់បេក្ខជន។

# បេក្ខជន ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើរប្រវត្តិរូប(CV) ដែលមានបិតរូបថត (៤គុណ៦) ១សន្លឹក បណ្ណគ្រួសារ អត្តសញ្ញាណបណ្ណ ឬសំបុត្រកំណើតថតចម្លង និងសញ្ញាបត្រឬលិខិតបញ្ជាក់ថតចម្លងផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធមកកាន់ទីស្នាក់ការ ម៉ាក់ស៊ីម៉ា ដែលនៅក្បែរអ្នក ឬផ្ញើរមកកាន់៖
អាសយដ្ឋាន៖ ទីស្នាក់ការកណ្តាលផ្ទះលេខ២១AB ផ្លូវ២៧១ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខ័ណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ។
ឬតាមរយៈ Email: jobs@maxima.com.kh or head.hr@maxima.com.kh
ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងលេខ៖ 016 35 55 25 / 023 214 240

បញ្ជាក់ៈ ១. បុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តនឹងទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ សម្រាប់អាហារ ការស្នាក់នៅ និងការធ្វើដំណើរក្នុងកំឡុងពេល បំពេញការងារ។
២. បុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តដែលមានស្នាដៃល្អក្នុងការងារ នឹងត្រូវផ្តល់អាទិភាពជ្រើសរើសឲ្យចូលបំរើការងារជាបុគ្គលិក ពេញសិទ្ធ ក្នុងគ្រឹះស្ថាន ម៉ាក់ស៊ីម៉ា។
- បេក្ខជនដែលជាប់សម្រាំងនឹងត្រូវបានទាក់ទង

Name Recruitment Team
Phone 016 35 55 25 / 017 49 72 05 / 096 647 7073
E-mail head.hr@maxima.com.kh

Send this offer to a friend

Jobpending

Top Jobs

 All users who looking for job now.

Featured Free