មន្ត្រីផ្នែកលក់

Campany Hattha Bank Plc
Website http://www.hatthabonk.com
Phone 069222800/086354354
Adress building#606/St.271/Sansam Kosal 3 village/Boeng Tumpun 1 Sangkat/Mean Chey Khan/Phnom Penh Capital

Level High School Term Full Time
Hiring 35 Sex Unlimited
Salary ($) Negotiable Age 18
Type Permanent Location phnom penh
Job Category Sales Job Views 169
Publish date 04-Jan-2021 Close Date 31-Jan-2021

Closing Date: 31/01/2021

Location: - រាជធានីភ្នំពេញ - ២៦ នាក់ - សាខាស្រុករតនមណ្ឌល-ឃុំស្ដៅ - ០១ នាក់ - សាខាស្រុកបាទី-ឃុំត្រញំងសាប - ០១ នាក់ - សាខាស្រុកកៀនស្វាយ-ឃុំគគីរ - ០១ នាក់ - សាខាខេត្ដកណ្ដាល - ០២ នាក់ - សាខាខេត្ដសៀមរាប - ០១ នាក់ - សាខាខេត្ដត្បូងឃ្មុំ - ០២ នាក់ - សាខាខេត្ដកំពង់ចាម - ០១ នាក់


- ចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការ ផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗទាក់ទងនឹងផលិតផល សេវាកម្ម របស់ធនាគារ ហត្ថា។
- ចុះជួបទំនាក់ទំនងអតិថិជន និងសាធារណជនដោយផ្ទាល់នឹងពន្យល់អំពី ផលិតផល សេវាកម្ម របស់ធនាគារ ហត្ថា។
- ធ្វើការដោះស្រាយនូវរាល់បញ្ហាដែលនឹងអាចកើតមានឡើងចំពោះ ប្រតិបត្តិការ។
- រៀបចំ និងគ្រប់គ្រងរាល់ឯកសារព័ត៌មានដែលទាក់ទងជាមួយអតិថិជន។
- រាយការណ៍ពីបាតុភាព និងផលប៉ះពាល់ដល់ ផលិតផល និងសេវាកម្ម ទាំងឡាយមកគណៈគ្រប់គ្រង ឱ្យបានទាន់ពេល និងត្រឹមត្រូវ។
- រៀបចំរបាយការណ៍តាមការចាត់ចែងរបស់គណៈគ្រប់គ្រង។

- កំពុងសិក្សា ឬបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញទីផ្សារ ឬជំនាញពាក់ព័ន្ធ។
- មានបទពិសោធន៍ផ្នែកលក់ ឬការផ្សព្វផ្សាយកាន់តែល្អប្រសើរ។
- មានឆន្ទៈ ចុះបំពេញការងារនៅតាមមូលដ្ឋាន និងដែនគ្រប់គ្រងរបស់សាខា។
- មានអត្តចរិតល្អ មានភាពស្មោះត្រង់ សុភាពរាបសារ និងតស៊ូការធ្វើការងារ។
- មានចំណេះដឹងផ្នែកភាសាអង់គ្លេស។
- អាចប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រលើកម្មវិធី MS. Word និង MS. Excel ។
- ត្រូវមានម៉ូតូផ្ទាល់ខ្លួន និងអាចបើកបរបាន។

How to Apply
- Email: career@hatthabank.com
- Submit to our nearest branch

Name Hattha Bank Plc
Phone 069222800
E-mail career@hatthabank.com

Send this offer to a friend

Jobpending

Top Jobs

 All users who looking for job now.

Featured Free