ជំនួយការអ្នកគ្រប់គ្រងឃ្លាំង

Campany Five Star Furniture
Website
Phone 087555017
Adress ភូមិចាក់ជ្រូក សង្កាត់សំរោងក្រោម ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ។

Level High School Term Full Time
Hiring 2 Sex Male
Salary ($) 200$-300$ Age 18-40
Type Contract/Temp Location phnom penh
Job Category Transport & Logistics Job Views 169
Publish date 13-Nov-2020 Close Date 30-Dec-2020

• គ្រប់គ្រងស្តុកចេញ-ចូលប្រចាំថ្ងៃ
• រៀបចំបើកសម្ភារៈអោយជាង បានទាន់ពេលវេលា
• តាមដានការប្រើប្រាស់សម្ភារៈរបស់ជាងនីមួយៗ
• កំណត់លេខកូដដាក់លើសម្ភារៈ/ ឧបករណ៍
• ធ្វើរបាយការណ៍សម្ភារៈ/ឧបករណ៍ ប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំសប្តាហ៍ ប្រចាំខែ
• រៀបចំសម្ភារៈក្នុងឃ្លាំង និងឧបករណ៍ដែលប្រើប្រាស់ទាំងអស់អោយមានសណ្តាប់ធ្នាប់
• ធ្វើរបាយការណ៍ការងារប្រចាំថ្ងៃជូនគណៈគ្រប់គ្រង
• ធ្វើការងារដទៃទៀតដែលថ្នាក់គ្រប់គ្រងប្រគល់ជូន

• រៀនចប់ថ្នាក់ទី១២ ឬបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រដែលពាក់ព័ន្ធ
• ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ មានអាទិភាព
• ចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូទរ័ MS. Word & Excel
• តស៊ូ អត់ធ្មត់ ព្យាយាម និងមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះការងារ
• មានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះក្រុមហ៊ុន

របៀបនៃការដាក់ពាក្យ
បេក្ខជន/បេក្ខនារី ដែលចាប់អារម្មណ៍ សូមផ្ញើរ ប្រវត្តិរូបសង្ខេប មកកាន់អាសយដ្ឋានដូចខាងក្រោម ៖
អាសយដ្ឋាន : ភូមិចាក់ជ្រូក សង្កាត់សំរោងក្រោម, ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ, រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា។
ឬទាក់ទងមក : ផ្នែករដ្ឋបាល និងធនធានមនុស្ស
ទូរស័ព្ទ : 087 555 017, 092 90 39 39
អ៊ីម៉ែល : 5starfurniturehr@gmail.com

Name Mr. Sum Pheng
Phone 087555017
E-mail 5starfurniturehr@gmail.com

Send this offer to a friend

Jobpending
 All users who looking for job now.