មន្ត្រីដេគ័រ​ - ២នាក់

Campany Hattha Bank Plc
Website http://www.hatthabonk.com
Phone 069222800/086354354
Adress building#606/St.271/Sansam Kosal 3 village/Boeng Tumpun 1 Sangkat/Mean Chey Khan/Phnom Penh Capital

Level Bachelor Degree Term Full Time
Hiring 2 Sex Unlimited
Salary ($) Negotiation Age 18
Type Contract/Temp Location phnom penh
Job Category Other Job Views 164
Publish date 09-Feb-2021 Close Date 26-Feb-2021

 - សិក្សារៀបចំ កែសម្រួល Artwork សម្រាប់ការងារដេគ័រការិយាល័យ និងសិក្សាប្លង់ដេគ័រខាងក្នុង ខាងក្រៅ ព្រមទាំងពន្យល់អ្នកផ្គត់ផ្គង់និងសាខា។
 - ផ្តល់ប្លង់លំអិត និងប្រភេទសម្ភារៈដែលត្រូវប្រើសម្រាប់ការតុបតែង និងដេគ័រ ស្របតាមបទដ្ឋានដែលបានកំណត់។
 - គ្រប់គ្រង អភិវឌ្ឍនផលិតផល ស្លាកសញ្ញាថ្មី សម្រាប់ការងារតុបតែងនិងដេគ័រ។
 - សិក្សានិងផ្តល់គំនិតក្នុងការជ្រើសរើសប្រើប្រាស់សម្ភារៈកាន់តែប្រសើរឡើង។
 - គ្រប់គ្រងសម្របសម្រួលការងាររវាងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ សាខា និងម្ចាស់ទីតាំងដើម្បីឲ្យការងារសាងសង់ដេគ័រសម្រេចបាន។
 - គ្រប់គ្រង និងផលិតសម្ភារៈ ការងារដេគ័រទាំងអស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និងមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់។
 - បង្កើតគោលការណ៍ សេចក្តីណែនាំ នីតិវិធីពាក់ព័ន្ធ និងការដេគ័រសម្រាប់ប្រើប្រាស់។
 - សម្របសម្រួលជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់ក្នុងការសុំច្បាប់សម្រាប់ការងារកែលម្អ និងដេគ័រ។
 -​ ផ្តល់របាយការណ៍ទាក់ទងនិងរចនាបទ ប្រភេទផ្សព្វផ្សាយ លើការងារដេគ័រ។
 - ផ្តល់របាយការណ៍ផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនិងការអនុវត្តន៍ការងារដេគ័រដែលតំរូវដោយថ្នាក់គ្រប់គ្រង។

 - បញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកស្ថាបត្យកម្ម តុបតែងដេគ័រ ក្រាហ្វិចឌីសាញ ឬជំនាញដែលមានតម្លៃស្មើ។
 - ត្រូវមានចំណេះដឹងផ្នែកក្រាហ្វិចឌីសាញ និងការដេគ័រ។
 - មានបទពិសោធន៍ការងារយ៉ាងតិច ០១ ឆ្នាំក្នុងផ្នែកដេគ័រ និង ក្រាហ្វិចឌីសាញ ឬព្រីន្ទធីង។
 - មានចំណេះដឹងផ្នែកកុំព្យូទ័រដូចជា៖ Auto Cad , Photoshop, Illustrator, Corel draw។
 - អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានល្អ ទាំងការនិយាយ និងការសរសេរ។
 - មានទំនាក់ទំនងល្អ មានគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ មានភាពអត់ធ្មត់ក្នុងការងារ និងមានជំនាញក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា។
 - អាចធ្វើការឯករាជ្យជាមួយម្ចាស់ផ្ទះ និងម្ចាស់គំរោង។
 - អាចធ្វើដំណើរទៅតាមខេត្តបាន។

Name Hattha Bank Plc
Phone 069222800
E-mail career@hatthabank.com

Send this offer to a friend

Jobpending

Top Jobs

 All users who looking for job now.

Featured Free