ភ្នាក់ងារលក់ (បន្ទាន់)

Campany AMC Company
Website
Phone
Adress

Level Bachelor Degree Term Full Time
Hiring 2 Sex Male
Salary ($) 250 - 500 Age 22-35
Type Permanent Location phnom penh
Job Category Sales Job Views 3657
Publish date 04-Sep-2016 Close Date 02-Mar-2021

ដើម្បីបង្កើនទីផ្សារនិងរក្សាការរីកចំរើនរបស់ក្រុមហ៊ុន យើងខ្ញុំកំពុងស្វែងរកភ្នាក់ងារលក់និងទីផ្សារចំនួន ២ នាក់ដើម្បីចុះស្វែងរកអតិថិជនថ្មី និងរក្សាទំនាក់ទំនងអតិថិជនចាស់។ បេក្ខជនត្រូវមានការប្រសប់លក់ និង ចរចារ ជាមួយអតិថិជន អាចធ្វើការដោយមិនត្រូវការការគ្រប់គ្រង និង ធ្វើការបានល្អជាមួយក្រុមការងារ។

ភារកិច្ច
- ជួបជាមួយអតិថិជនលក់ដុំនិងរាយ
- ស្វែងរកអតិថិជនថ្មី​ និងបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនចាស់
- បង្តើនសក្តានុពលនៃការលក់ ដោយលក់ដល់កូតា ឬលើសពីគោរការណ៍
- ប្រមូលនិងទារលុយជំពាក់
- ប្រមូលពត៌មានពីតំលៃ គូប្រគួតប្រជេង និង តំរូវការរបស់អតិថិជន
- រាយការពត៌មាននិងបញ្ហាដល់ប្រធានក្រុមលក់និងនាយកគ្រប់គ្រង

ចំនេះដឹង និង​ជំនាយ
- មានបទពិសោធន៍លក់ល្អគួរអោយកត់សំគាល់
- រហ័សរហួន, មានទំនុកចិត្តនិងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួន, ក្លាហានមិនចុះចាញ់និងមានវិន័យល្អ
- អាចធ្វើការរួមគ្នាជាមួយក្រុមការងារ, ចេះផ្តើមគំនិតផ្លាស់ប្តូរយោបល់
- និយាយស្រួលយល់, មានភាពស្មោះត្រង់, និងរួសរាយរាក់ទាក់
- មានបរិញ្ញាប័ត្រ ទីផ្សារ ពាណិជ្ជកម្ម ឬ ស្រដៀងគ្នា
- និយាយនិងសរសេរ English បាន់កាន់តែប្រសើរ
- ចេះប្រើ Word, Excel, PowerPoint
- ត្រូវចុះតាមខេត្ត ក្រុងនានាជួបជាមួយអតិថិជន

ទំនាក់ទំនង
contact.teav@gmail.com
(086) 994 994

Name ពិសិដ្ឋ
Phone 086 994 994
E-mail contact.teav@gmail.com

Send this offer to a friend

Jobpending

Top Jobs

 All users who looking for job now.