ប្រធានស្ថានីយ

Campany Cogetel(Online)
Website https://www.facebook.com/PichnilCafe/
Phone 0967771917
Adress Mr.Kim Veasna Tel: 096 777 1917 Veasnaking2015@gmail.com Visit Facebook page: https://www.facebook.com/PichnilCafe/

Level Bachelor of Business Administration Term Full Time
Hiring 5 Sex Unlimited
Salary ($) 320 Age 25 - 30
Type Permanent Location phnom penh
Job Category Accountancy Job Views 166
Publish date 21-May-2021 Close Date 30-Jun-2021

-គ្រប់គ្រងរាល់ប្រតិបត្តិការការងាររប់សបុគ្គលិក
-គ្រប់គ្រងសុវត្តិភាព និងសន្តិសុខ
-ផ្ដល់សេវាកម្មជូនអតិថិជនដែលចូលមកទទួលសេវាកម្មតាមស្ថានីយ។
-ជំរុញសេវាកម្មលក់ និងប្ដូរប្រេង។
-សហការជាមួយក្រុមគណនេយ្យ ចុះវាស់ស្ដុកប្រេងតាមស្ថានីយ។

KEY RESPONSIBILITIES
-រៀបចំផ្ទេរការងារ ឧបករណ៍សំភារៈ គណនី និងឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗក្នុងកំឡុងពេលប្ដូរវេនគ្នា។
-អនុវត្តស្របទៅតាមតម្រូវការនៃគោលការណ៍សុវត្តិភាព និងគ្រប់ផ្នែកទាក់ទងទាំងអស់នៃប្រតិបតិ្តការសេវាកម្មប្រចាំស្ថានីយុ។

អត្ថប្រយោជន៍
• $240-300 អាស្រ័យតាមបទពិសោធន៍.
• ឈប់សម្រាក់តាមបុណ្យជាតិ (បន្ថែមពីលើបុណ្យចូលឆ្នាំចិន)
• ថ្លៃកាតទូរស័ព្ទ
• ការវាយតម្លៃដំឡើងប្រាក់បៀរវត្សន៍ប្រចាំឆ្នាំ
• ប្រាក់លើកទឹកចិត្តប្រចាំឆ្នាំ
• ឳកាសចូលរួមរៀនវគ្គបណ្តុះបណ្តាល់ផ្សេងៗ
. ធានារ៉ាប់សុខភាព នឹងគ្រោះថ្នាក់ការងារ

តំរូវការ
-មានបរិញ្ញាបត្រឬ ​និស្សិតរៀនចាប់ឆ្នាំទី៣ជំនាញ គ្រប់គ្រងទូទៅ/ទីផ្សារ ឬសញ្ញាបត្រមានតម្លៃស្មើរ។
-អាចប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ Microsoft Word, Excel, Power Point and Internet E-mail
-មានជំនាញចចារ និងកសាងទំនាក់ទំនង។
-មានបទពិសោធន៍ក្នុងការគ្រប់គ្រង ត្រួតពិនិត្យ និងតាមដាន។

Name គឹម​ ​វាសនា
Phone 096 7771917
E-mail veasna.kim@cogetel.com.kh

Send this offer to a friend

Jobpending

Top Jobs

 All users who looking for job now.

Featured Free